Παρεχόμενες Υπηρεσίες

ΣΤΑ  ΙΑΤΡΕΙΑ

Πρόληψη

Εγκυμοσύνη – Μητρότητα

Γυναικολογία

ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ